Tarihin Sırları'nda bu hafta Osmanlı döneminde eğitim ve bilime verilen önem, açılan medreseler konuşuldu.