Tarihin Satır Araları 42. Bölüm'de Milli Mücadelede Bayrak Olayı ve Fransız General Kerret'in Maraş'a Gelişi anlatıldı.