Tarihin Satır Araları 39. Bölümde Suriye Antlaşması ve Sütçü İmam Olayı anlatıldı.