Tarihin Satır Araları 38. Bölüm'de Mondros Ateşkeş Antlaşması ve Maraş'ın İşgali anlatıldı.