Tarihin Satır Araları 34. Bölüm'de Evliya Çelebinin Seyahatnamesi ve Maraş anlatıldı.