Tarihin Satır Araları 28. Bölüm'de En güçlü Han Attila konuşuldu.