Büyük Taarruzun 98. Yıl Dönümünde Milli Mücadele Yıllarından, Büyük Taarruza uzanan süreç KSÜ Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi Bölümü Öğretim görevlisi Ali AKYILDIZ’ın konuk olacağı Gündem’de konuşuldu.